تبلیغات
نمونه سوالات - نمونه سوالات برق رشته ی الكتروتكنیك
نمونه سوالات
پنجشنبه 26 آذر 1388

نمونه سوالات برق رشته ی الكتروتكنیك

پنجشنبه 26 آذر 1388

نوع مطلب :

ردیف2

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

 

 

عیوبی که مسبب خرابی سیستم ها و دستگاههای برقی میشوند را نام ببرید ؟ ( 4 مورد ) 2 نمره

علائم بروز اتصال کوتاه در سیستم برقی را بیان کنید ؟ ( 4مورد) 2 نمره

مقره را تعریف نموده و انواع انرا نام ببرید ؟2 نمره

اجسام نیمه هادی چه خصوصیاتی دارند ؟2 نمره

انواع نیمه هادی را نام برده و توضیح دهید ؟2 نمره

منحنی مشخصه دیود در بایاس مستقیم و در بایاس معکوس را با رسم شکل توضیح دهید ؟5/2 نمره

یکسو کننده تمام موج پل دیودی را با رسم مدار و شکل موج خروجی اگر شکل موج ورودی مطابق زیر باشد را رسم کرده و عملکرد مدار را توضیح دهید ؟ 5/2 نمره

ناحیه های کار ترانزیستور را بیان کرده و هرکدام را توضیح دهید ؟ 5/2 نمره

در مدار مقابل جریان امیتر (IE ) را محاسبه نمائید . بطوریکه:   B=100 ,  VBE= 0.7 V  5/2 نمره

1 ) قسمت های کابل را نام برده و توضیح دهید ؟ ­( 1

2) عوامل موثر در تعیین سطح مقطع کابل را نام برده و توضیح دهید ؟

3) روش ستاره – مثلث از روشهای راه اندازی موتور الکتریکی سه فازه را بطور کامل توضیح دهید ؟ ( شماتیک مداری-سربندی تخته کلم-روابط ولتاژ و   جریان خط و فاز )

4) تست بی باری و بار کامل الکتروموتور را شرح دهید ؟

5) پدیده اشباع مغناطیسی را توضیح دهید ؟

6) منبع انبساط روغن  و رله بوخهلتس در ترانسفورماتور سه فازه را توضیح دهید ؟

7) الکتروموتور تکفاز  با خازن دائم را با رسم شکل و کاربرد آن بیان کنید ؟

8) نحوه راه اندازی الکترو موتور سه فاز بوسیله برق تکفاز 220 ولت با خازن  را بطور کامل شرح دهید ؟

9) ساختمان بی متال را شرح دهید ؟

10) از مشخصات کنتاکتور موارد زیر را تعریف کنید :

الف)                        ب)                                  ج)                                         د)

11) موارد زیر از تجهیزات اتصال کابل میباشند هر کدام را تعریف کنید :

الف) کابل شو             ب) گلند                            ج) موف                                  د) روکش حرارتی

12) روی کابلی نوشته شده :     3   50 + 25 مفهوم عبارت چیست ؟

13) الکتروموتور سه فازی با توان نامی  10 KW  با ولتاژ خط 380 V  استارت میباشد و جریان 20 A  را از شبکه می کشد مطلوبست محاسبه ضریب توان موتور ؟

14) الکتروموتور سه فاز 6 قطبی مفروض است که با فرکانس 50 هرتز کار می کند مطلوبست محاسبه دور سنکرون موتور برحسب   RPM  ؟

15) از یک سیم پیچ 600 دوری جریان 10 آمپری می گذرد اگر طول متوسط سیم پیچ 50 سانتی متر باشد مطلوبست محاسبه :

الف) نیرو محرکه مغناطیسی

ب) شدت میدان مغناطیسی                                                                                                                          

16) مدار چپ گرد – راستگرد تند را ترسیم نمائید ؟ ( فقط مدار فرمان )

17) مداری طراحی کنید که با زدن استارت S2 موتور اول شروع به کار کند و با زدن استارت S3 موتور دوم شروع بکار کرده و موتور اول از مدار خارج شود     

 

 

1 ) انواع دستگاههای اندازه گیری را نام ببرید و توضیح دهید ؟ ( 5/0 نمره )

2) شرایط نصب و قراردادن کابل ( کابل کشی ) را در سه مورد ذکر کنید ؟ ( 75/0 نمره )

3) تست ایزولاسیون موتور سه فازه را بطور کامل شرح دهید ؟ ( 1 نمره )

4) انواع کابل را نام برده و توضیح دهید ؟ ( 1 نمره )

5) موارد زیر را تعریف کنید : ( مبحث الکترومغناطیس ) ( 2 نمره )

الف) قانون دست راست              ب) قانون دست چپ            ج) نیرو محرکه مغناطیسی             د) چگالی فوران مغناطیسی

6) نحوه ایجاد میدان دوار در الکترو موتور تکفاز را توضیح دهید ؟ (25/ 1 نمره )

7) الکتروموتور تکفاز با فاز شکسته را شرح دهید ؟ جهت تغییر دور موتور مذکور چه راهی وجود دارد ؟ (5/ 1 نمره )

8) موارد زیر را توضیح دهید : (2نمره )

الف) میکروسوئیچ                      ب) سنسور گازی                ج) رله کنترل فاز                            د) تایمر الکترونیکی

9) موارد زیر مشخصات کنتاکتور میباشند هر کدام را تعریف کنید : ( 2 نمره )

الف ) جریان دائم                     ب) جریان هشت ساعته        ج) ولتاژ نامی                                 د) ui

10) موتور دالاندر را بطور کامل شرح دهید ( سربندی تخته کلم – شماتیک مداری ) (5/1 نمره )

11) روی پلاک موتوری نوشته شده    v  220/380  آیا با شبکه برق ایران امکان راه اندازی بصورت ستاره وجود دارد ؟(5/0نمره )

12) در صورتیکه در  ترانسفورماتور تکفاز تعداد دور سیم پیچ اولیه 300 دور و جریان آن 10 آمپر باشد و تعداد دور سیم پیچ ثانویه 150 دور ، با صرفنظر از تلفات ترانس مطلوبست محاسبه : (5/ 1 نمره )

الف ) جریان ثانویه                ب) توان ظاهری ترانس

13) الکتروموتور سه فاز 5 kw  با ولتاژ 380 v   کار می کند و جریان  20 a  از شبکه می کشد مطلوبست محاسبه ضریب توان موتور ( 2 نمره)

14) سرعت میدان دوار الکترو موتور سه فاز 4 قطب با فرکانس کاری 50 هرتز  چند    rpm است ؟ ( 1 نمره )

15) مدار فرمانی طراحی کنید که با زدن استارت s2 موتور سه فازه شروع بکار کرده و بصورت دائم در مدار بماند ( رسم مدار فرمان ، مدار قدرت و جدول کنتاکتور ) ( 2 نمره )                       پیروز  باشید 

 

 

1 -عمل رله بوخهلتس و فیلتر رطوبت گیر ترانسفورماتور  را بیان كنید ؟ 2نمره

2- الكتروموتور سه فاز 8 قطب داریم كه با فركانس   50HZ كار می كند مطلوبست سرعت میدان دوار آن بر حسب RPM ؟2نمره

3- ساختمان الكتروموتور تك فاز با فاز شكسته را توضیح داده مدار آنرا رسم نموده و كاربرد این نوع موتور را بیان كنید ؟2نمره

4- موارد زیر را تعریف كنید: 2نمره

الف)سنسور حرارتی      ب) رله كنترل فاز     ج) تایمر الكترونیكی            د) تایمر هیدرولیكی

5- ساختمان رله حرارتی ( بیمتال )را توضیح دهید ؟ 2نمره

6- كاربرد كنتاكتورهای زیر را بنویسید : 2نمره

1لف) كنتاكتور AC2     ب) كنتاكتور AC4       ج) كنتاكتور AC11      د) جریان 8 ساعته

7- موتور دالاندر را توضیح دهید ؟( با رسم سربندی تخته كلم و شماتیك مداری برای هر دو وضعیت موتور ) 2نمره

( هر سوال تست 1 نمره )

8- ترانسفورماتوری با نسبت تبدیل N1 = 4  داریم كه جریان سیم پیچ اولیه 6 آمپر است ، مطلوبست جریان سیم پیچ ثانویه:

الف) 36 آمپر                                 ب) 24 آمپر                                       ج) 6  آمپر                               د) 4

9- چنانچه در الكتروموتور سه فاز تعداد قطب را زیاد كنیم سرعت میدان دوار :

الف) كم میشود                        ب) زیاد میشود                       ج)  تغیر نمی كند                      د) به ولتا‍‍ژ مربوط است

10- الكتروموتور سه فاز به قدرت 5KW داریم در صورتیكه با برق تك فاز راه اندازی كنیم بایستی از خازن............ میكروفاراد در مدار آن استفاده نمود.

الف) 350                                   ب)  300                                 ج)  250                               د) 200

11- در صورتیكه توان ترانسفورماتوری 100 ولت آمپر باشد و جریان سیم پیچ ثانویه آن 4 آمپر باشد مطلوبست ولتاژ سیم پیچ ثانویه ترانس

الف)  20 ولت                                  ب)  200 ولت                                 ج)400 ولت                                 د) 25 ولت

12- با كاهش فركانس سرعت میدان دوار الكتروموتور :

الف)  كم میشود                        ب)   زیاد میشود                     ج) بدون تغییر می ماند             د) فقط به قطب ربط دارد

13- در ماشین سنكرون كدام گزینه صحیح می باشد :

الف) سرعت میدان دوار كمتر از سرعت روتور میباشد           ب) سرعت میدان دوار بیشتر از سرعت روتور میباشد                                  ج)  سرعت میدان دوار و سرعت روتور برابر میباشد                د) هیچكدام

 

 

 

1-      روتور و استاتور در ماشین الكتریكی را توضیح دهید ؟ (5/1نمره)

2-     انواع كابل را نام ببرید و كاربرد هر كدام را بنویسید ؟ (2نمره)

3-   روش ستاره – مثلث جهت راه اندازی الكترو موتور سه فازه را توضیح دهید : ( علت اینگونه راه اندازی – شماتیك مداری – سربندی تخته كلم- روابط فازی ) (5/2نمره)

4-    تست ایزولاسیون الكتروموتور  سه فازه را توضیح دهید ؟(5/1نمره)

5-    قانون دست چپ در مورد میدان الكترو مغناطیس را توضیح دهید ؟ (5/1نمره)

6-    سیم پیچی 600 دوری داریم كه 15 آمپر جریان از آن عبور می كند اگر طول متوسط سیم پیچ 100 سانتیمتر باشد میدان مغناطیسی حاصل از آن را حساب كنید ؟(2نمره)

7-   اثر هیسترزیس در اجسام مغناطیسی را با رسم شكل توضیح دهید ؟(2نمره)

((هر سوال تستی 1 نمره))

8-   كابل با سطح مقطع مثلث و چند رشته را با كدام علامت اختصاری نشان می دهند :

الف) sm                                ب) rm                                      ج) se                                د) re

9-     جریان مجاز كابلی در فضای آزاد 30 آمپر میباشد هر گاه كابل را در آب قرار دهیم جریان مجاز آن برابر است با          

          الف)  25                                   ب)   5/25                               ج) 28                               د)  5/34

10-   در هنگام كابل كشی شعاع خمش كابل نباید بیش از .............. برابر .............. كابل باشد .

          الف) 10 – قطر خارجی                ب)   10 – قطر داخلی               ج) 15 – قطر خارجی            د)  15 – قطر داخلی

11-   كدام یك سیم مفتولی میباشد :

          الف)   NYAB                          ب)  NYA                               ج)   NYAF                         د) NYY

   12-قدرت الكتروموتور سه فاز در سیم بندی ستاره چند برابر مثلث میباشد :

          الف)  1                                       ب)  3                                     ج)3                                     د) 1

  نمونه سوالات رشته برق الکتروتکنیک

 13-كدام رابطه بین ولتاژ خط(Vl) و ولتاژ فاز (Vph) در سیم بندی مثلث الكتروموتور سه فاز صحیح میباشد :

          الف) Vl=Vph                         ب)  Vl= 3Vph                        ج)    Vl= 3 Vph                 د)  Vl= 1 Vph      

   14-اگر از سیم پیچ 200 دور جریان 4 آمپر عبور كند نیرومحركه مغناطیسی حاصله برابر است با :

الف) 800  آمپردور                      ب) 50 آمپردور                        ج) 1000 آمپردور                   د) 100 آمپردور
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:03 قبل از ظهر

With thanks! Quite a lot of advice!

cialis 100mg suppliers cialis usa cost cialis e hiv pastillas cialis y alcoho cialis super kamagra venta cialis en espaa canadian cialis cialis wir preise tarif cialis france compare prices cialis uk
generic cialis from india
یکشنبه 6 خرداد 1397 12:17 بعد از ظهر
Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it
;) I'm going to revisit once again since I book-marked it.
Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to
guide other people.
chocolate
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 05:55 قبل از ظهر
Good day very nice website!! Man .. Excellent .. Wonderful
.. I will bookmark your blog and take the feeds also?
I am glad to seek out a lot of useful information right here in the submit, we need develop extra strategies in this
regard, thanks for sharing. . . . . .
Low cost viagra 20mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:49 بعد از ظهر

Great posts. Regards.
cheap online pharmacy uk buy real viagra online uk buy viagra online uk next day delivery safely buy viagra online ordering viagra online viagr online viagra no prescription pharmacy prices for viagra rx pharmacy viagra where to get viagra prescription
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 04:41 قبل از ظهر

You actually suggested that perfectly.
how do cialis pills work cialis arginine interactio acheter cialis kamagra where cheapest cialis buy generic cialis cialis side effects dangers cialis 20mg preis cf cialis online napol cialis efficacit order a sample of cialis
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 03:23 قبل از ظهر

Nicely put, Regards!
the best choice cialis woman only now cialis for sale in us how to buy cialis online usa cialis lowest price only now cialis for sale in us cialis 5 mg para diabeticos cialis pills cialis 5 mg scheda tecnica cialis arginine interactio il cialis quanto costa
Cialis generic
دوشنبه 28 اسفند 1396 08:40 قبل از ظهر

You said it perfectly.!
generic cialis in vietnam cialis for sale in europa we use it 50 mg cialis dose where to buy cialis in ontario sialis free cialis cialis generico online buy cheap cialis in uk only now cialis for sale in us generic cialis review uk
cialis buy online
یکشنبه 22 بهمن 1396 01:35 بعد از ظهر
Having read this I thought it was extremely informative.
I appreciate you taking the time and energy to put this
informative article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments.

But so what, it was still worthwhile!
dungeon hunter 4 hack
جمعه 29 دی 1396 02:24 قبل از ظهر
اگر بخواهید از این پست زیاد بدست آورید، باید چنین استراتژی هایی را برای صفحه وب شما به دست آورید.
What causes the heels of your feet to burn?
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:10 قبل از ظهر
It's genuinely very difficult in this active life to listen news on TV, therefore I just use
the web for that reason, and take the latest information.
http://reakuhs.hazblog.com/
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 05:23 قبل از ظهر
Hello, Neat post. There's an issue with your site in internet explorer, might check this?

IE still is the marketplace chief and a large portion of
people will pass over your magnificent writing due to this
problem.
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 06:11 بعد از ظهر
Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a
30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83
views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:40 قبل از ظهر
Undeniably believe that that you said. Your favorite reason appeared to be at
the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed whilst people think about concerns that they plainly do
not recognize about. You controlled to hit the nail upon the top as neatly
as outlined out the entire thing without having side-effects , people can take a signal.
Will probably be again to get more. Thank you
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:38 قبل از ظهر
Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to say that I acquire actually loved account your weblog posts.
Any way I'll be subscribing to your augment and even I success
you get entry to persistently fast.
نوید
سه شنبه 15 دی 1394 02:53 بعد از ظهر
بعضی از جوابا رو دبیرمون بهمون گفت که بعضی یاشون اینجا بود ممنون
behrroz
سه شنبه 8 دی 1394 10:27 قبل از ظهر
هیچ کدوم از سوالات رو من تاحالا ندیده بودم
behrroz
سه شنبه 8 دی 1394 10:27 قبل از ظهر
هیچ کدوم از سوالات رو من تاحالا ندیده بودم
یکشنبه 3 فروردین 1393 08:56 بعد از ظهر
دوشنبه 30 دی 1392 01:52 بعد از ظهر
چرا دانلود نمیشه
مهرداد
شنبه 18 آذر 1391 04:27 بعد از ظهر
زیاد پیچیده نیست راحت بود
کیهان
پنجشنبه 9 آذر 1391 09:39 بعد از ظهر
خیلی آسون
محمد
پنجشنبه 25 آبان 1391 10:58 بعد از ظهر
ئدت
احد
پنجشنبه 31 فروردین 1391 06:58 بعد از ظهر
عالیه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر