تبلیغات
نمونه سوالات - نمونه سوالات برق رشته ی الكتروتكنیك
نمونه سوالات
پنجشنبه 26 آذر 1388

نمونه سوالات برق رشته ی الكتروتكنیك

پنجشنبه 26 آذر 1388

نوع مطلب :

ردیف2

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

 

 

عیوبی که مسبب خرابی سیستم ها و دستگاههای برقی میشوند را نام ببرید ؟ ( 4 مورد ) 2 نمره

علائم بروز اتصال کوتاه در سیستم برقی را بیان کنید ؟ ( 4مورد) 2 نمره

مقره را تعریف نموده و انواع انرا نام ببرید ؟2 نمره

اجسام نیمه هادی چه خصوصیاتی دارند ؟2 نمره

انواع نیمه هادی را نام برده و توضیح دهید ؟2 نمره

منحنی مشخصه دیود در بایاس مستقیم و در بایاس معکوس را با رسم شکل توضیح دهید ؟5/2 نمره

یکسو کننده تمام موج پل دیودی را با رسم مدار و شکل موج خروجی اگر شکل موج ورودی مطابق زیر باشد را رسم کرده و عملکرد مدار را توضیح دهید ؟ 5/2 نمره

ناحیه های کار ترانزیستور را بیان کرده و هرکدام را توضیح دهید ؟ 5/2 نمره

در مدار مقابل جریان امیتر (IE ) را محاسبه نمائید . بطوریکه:   B=100 ,  VBE= 0.7 V  5/2 نمره

1 ) قسمت های کابل را نام برده و توضیح دهید ؟ ­( 1

2) عوامل موثر در تعیین سطح مقطع کابل را نام برده و توضیح دهید ؟

3) روش ستاره – مثلث از روشهای راه اندازی موتور الکتریکی سه فازه را بطور کامل توضیح دهید ؟ ( شماتیک مداری-سربندی تخته کلم-روابط ولتاژ و   جریان خط و فاز )

4) تست بی باری و بار کامل الکتروموتور را شرح دهید ؟

5) پدیده اشباع مغناطیسی را توضیح دهید ؟

6) منبع انبساط روغن  و رله بوخهلتس در ترانسفورماتور سه فازه را توضیح دهید ؟

7) الکتروموتور تکفاز  با خازن دائم را با رسم شکل و کاربرد آن بیان کنید ؟

8) نحوه راه اندازی الکترو موتور سه فاز بوسیله برق تکفاز 220 ولت با خازن  را بطور کامل شرح دهید ؟

9) ساختمان بی متال را شرح دهید ؟

10) از مشخصات کنتاکتور موارد زیر را تعریف کنید :

الف)                        ب)                                  ج)                                         د)

11) موارد زیر از تجهیزات اتصال کابل میباشند هر کدام را تعریف کنید :

الف) کابل شو             ب) گلند                            ج) موف                                  د) روکش حرارتی

12) روی کابلی نوشته شده :     3   50 + 25 مفهوم عبارت چیست ؟

13) الکتروموتور سه فازی با توان نامی  10 KW  با ولتاژ خط 380 V  استارت میباشد و جریان 20 A  را از شبکه می کشد مطلوبست محاسبه ضریب توان موتور ؟

14) الکتروموتور سه فاز 6 قطبی مفروض است که با فرکانس 50 هرتز کار می کند مطلوبست محاسبه دور سنکرون موتور برحسب   RPM  ؟

15) از یک سیم پیچ 600 دوری جریان 10 آمپری می گذرد اگر طول متوسط سیم پیچ 50 سانتی متر باشد مطلوبست محاسبه :

الف) نیرو محرکه مغناطیسی

ب) شدت میدان مغناطیسی                                                                                                                          

16) مدار چپ گرد – راستگرد تند را ترسیم نمائید ؟ ( فقط مدار فرمان )

17) مداری طراحی کنید که با زدن استارت S2 موتور اول شروع به کار کند و با زدن استارت S3 موتور دوم شروع بکار کرده و موتور اول از مدار خارج شود     

 

 

1 ) انواع دستگاههای اندازه گیری را نام ببرید و توضیح دهید ؟ ( 5/0 نمره )

2) شرایط نصب و قراردادن کابل ( کابل کشی ) را در سه مورد ذکر کنید ؟ ( 75/0 نمره )

3) تست ایزولاسیون موتور سه فازه را بطور کامل شرح دهید ؟ ( 1 نمره )

4) انواع کابل را نام برده و توضیح دهید ؟ ( 1 نمره )

5) موارد زیر را تعریف کنید : ( مبحث الکترومغناطیس ) ( 2 نمره )

الف) قانون دست راست              ب) قانون دست چپ            ج) نیرو محرکه مغناطیسی             د) چگالی فوران مغناطیسی

6) نحوه ایجاد میدان دوار در الکترو موتور تکفاز را توضیح دهید ؟ (25/ 1 نمره )

7) الکتروموتور تکفاز با فاز شکسته را شرح دهید ؟ جهت تغییر دور موتور مذکور چه راهی وجود دارد ؟ (5/ 1 نمره )

8) موارد زیر را توضیح دهید : (2نمره )

الف) میکروسوئیچ                      ب) سنسور گازی                ج) رله کنترل فاز                            د) تایمر الکترونیکی

9) موارد زیر مشخصات کنتاکتور میباشند هر کدام را تعریف کنید : ( 2 نمره )

الف ) جریان دائم                     ب) جریان هشت ساعته        ج) ولتاژ نامی                                 د) ui

10) موتور دالاندر را بطور کامل شرح دهید ( سربندی تخته کلم – شماتیک مداری ) (5/1 نمره )

11) روی پلاک موتوری نوشته شده    v  220/380  آیا با شبکه برق ایران امکان راه اندازی بصورت ستاره وجود دارد ؟(5/0نمره )

12) در صورتیکه در  ترانسفورماتور تکفاز تعداد دور سیم پیچ اولیه 300 دور و جریان آن 10 آمپر باشد و تعداد دور سیم پیچ ثانویه 150 دور ، با صرفنظر از تلفات ترانس مطلوبست محاسبه : (5/ 1 نمره )

الف ) جریان ثانویه                ب) توان ظاهری ترانس

13) الکتروموتور سه فاز 5 kw  با ولتاژ 380 v   کار می کند و جریان  20 a  از شبکه می کشد مطلوبست محاسبه ضریب توان موتور ( 2 نمره)

14) سرعت میدان دوار الکترو موتور سه فاز 4 قطب با فرکانس کاری 50 هرتز  چند    rpm است ؟ ( 1 نمره )

15) مدار فرمانی طراحی کنید که با زدن استارت s2 موتور سه فازه شروع بکار کرده و بصورت دائم در مدار بماند ( رسم مدار فرمان ، مدار قدرت و جدول کنتاکتور ) ( 2 نمره )                       پیروز  باشید 

 

 

1 -عمل رله بوخهلتس و فیلتر رطوبت گیر ترانسفورماتور  را بیان كنید ؟ 2نمره

2- الكتروموتور سه فاز 8 قطب داریم كه با فركانس   50HZ كار می كند مطلوبست سرعت میدان دوار آن بر حسب RPM ؟2نمره

3- ساختمان الكتروموتور تك فاز با فاز شكسته را توضیح داده مدار آنرا رسم نموده و كاربرد این نوع موتور را بیان كنید ؟2نمره

4- موارد زیر را تعریف كنید: 2نمره

الف)سنسور حرارتی      ب) رله كنترل فاز     ج) تایمر الكترونیكی            د) تایمر هیدرولیكی

5- ساختمان رله حرارتی ( بیمتال )را توضیح دهید ؟ 2نمره

6- كاربرد كنتاكتورهای زیر را بنویسید : 2نمره

1لف) كنتاكتور AC2     ب) كنتاكتور AC4       ج) كنتاكتور AC11      د) جریان 8 ساعته

7- موتور دالاندر را توضیح دهید ؟( با رسم سربندی تخته كلم و شماتیك مداری برای هر دو وضعیت موتور ) 2نمره

( هر سوال تست 1 نمره )

8- ترانسفورماتوری با نسبت تبدیل N1 = 4  داریم كه جریان سیم پیچ اولیه 6 آمپر است ، مطلوبست جریان سیم پیچ ثانویه:

الف) 36 آمپر                                 ب) 24 آمپر                                       ج) 6  آمپر                               د) 4

9- چنانچه در الكتروموتور سه فاز تعداد قطب را زیاد كنیم سرعت میدان دوار :

الف) كم میشود                        ب) زیاد میشود                       ج)  تغیر نمی كند                      د) به ولتا‍‍ژ مربوط است

10- الكتروموتور سه فاز به قدرت 5KW داریم در صورتیكه با برق تك فاز راه اندازی كنیم بایستی از خازن............ میكروفاراد در مدار آن استفاده نمود.

الف) 350                                   ب)  300                                 ج)  250                               د) 200

11- در صورتیكه توان ترانسفورماتوری 100 ولت آمپر باشد و جریان سیم پیچ ثانویه آن 4 آمپر باشد مطلوبست ولتاژ سیم پیچ ثانویه ترانس

الف)  20 ولت                                  ب)  200 ولت                                 ج)400 ولت                                 د) 25 ولت

12- با كاهش فركانس سرعت میدان دوار الكتروموتور :

الف)  كم میشود                        ب)   زیاد میشود                     ج) بدون تغییر می ماند             د) فقط به قطب ربط دارد

13- در ماشین سنكرون كدام گزینه صحیح می باشد :

الف) سرعت میدان دوار كمتر از سرعت روتور میباشد           ب) سرعت میدان دوار بیشتر از سرعت روتور میباشد                                  ج)  سرعت میدان دوار و سرعت روتور برابر میباشد                د) هیچكدام

 

 

 

1-      روتور و استاتور در ماشین الكتریكی را توضیح دهید ؟ (5/1نمره)

2-     انواع كابل را نام ببرید و كاربرد هر كدام را بنویسید ؟ (2نمره)

3-   روش ستاره – مثلث جهت راه اندازی الكترو موتور سه فازه را توضیح دهید : ( علت اینگونه راه اندازی – شماتیك مداری – سربندی تخته كلم- روابط فازی ) (5/2نمره)

4-    تست ایزولاسیون الكتروموتور  سه فازه را توضیح دهید ؟(5/1نمره)

5-    قانون دست چپ در مورد میدان الكترو مغناطیس را توضیح دهید ؟ (5/1نمره)

6-    سیم پیچی 600 دوری داریم كه 15 آمپر جریان از آن عبور می كند اگر طول متوسط سیم پیچ 100 سانتیمتر باشد میدان مغناطیسی حاصل از آن را حساب كنید ؟(2نمره)

7-   اثر هیسترزیس در اجسام مغناطیسی را با رسم شكل توضیح دهید ؟(2نمره)

((هر سوال تستی 1 نمره))

8-   كابل با سطح مقطع مثلث و چند رشته را با كدام علامت اختصاری نشان می دهند :

الف) sm                                ب) rm                                      ج) se                                د) re

9-     جریان مجاز كابلی در فضای آزاد 30 آمپر میباشد هر گاه كابل را در آب قرار دهیم جریان مجاز آن برابر است با          

          الف)  25                                   ب)   5/25                               ج) 28                               د)  5/34

10-   در هنگام كابل كشی شعاع خمش كابل نباید بیش از .............. برابر .............. كابل باشد .

          الف) 10 – قطر خارجی                ب)   10 – قطر داخلی               ج) 15 – قطر خارجی            د)  15 – قطر داخلی

11-   كدام یك سیم مفتولی میباشد :

          الف)   NYAB                          ب)  NYA                               ج)   NYAF                         د) NYY

   12-قدرت الكتروموتور سه فاز در سیم بندی ستاره چند برابر مثلث میباشد :

          الف)  1                                       ب)  3                                     ج)3                                     د) 1

  نمونه سوالات رشته برق الکتروتکنیک

 13-كدام رابطه بین ولتاژ خط(Vl) و ولتاژ فاز (Vph) در سیم بندی مثلث الكتروموتور سه فاز صحیح میباشد :

          الف) Vl=Vph                         ب)  Vl= 3Vph                        ج)    Vl= 3 Vph                 د)  Vl= 1 Vph      

   14-اگر از سیم پیچ 200 دور جریان 4 آمپر عبور كند نیرومحركه مغناطیسی حاصله برابر است با :

الف) 800  آمپردور                      ب) 50 آمپردور                        ج) 1000 آمپردور                   د) 100 آمپردور
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 05:08 قبل از ظهر

Incredible a good deal of terrific facts!
cialis therapie cialis pills price each cialis y deporte we use it 50 mg cialis dose cialis patent expiration cialis generico lilly cialis en 24 hora prescription doctor cialis we like it safe cheap cialis cialis generic availability
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:53 قبل از ظهر

Truly a good deal of useful knowledge.
generic cialis 20mg tablets canada discount drugs cialis tesco price cialis cialis 20 mg cut in half safe dosage for cialis canadian cialis prescription doctor cialis cialis generico in farmacia cialis mit grapefruitsaft cialis cost
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:57 بعد از ظهر

Really many of terrific facts.
costo in farmacia cialis cialis authentique suisse buy cialis online rx cialis para comprar cialis 100mg suppliers cialis 5 mg funziona cialis coupons enter site very cheap cialis recommended site cialis kanada cialis generisches kanada
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:29 قبل از ظهر

Incredible plenty of wonderful info!
cialis 5 mg schweiz cialis baratos compran uk cialis tadalafil prescription doctor cialis comprar cialis 10 espa241a the best site cialis tablets cialis for bph dosagem ideal cialis generic cialis with dapoxetine tadalafil 20mg
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:27 بعد از ظهر

Thanks a lot! I enjoy this!
cialis for sale cialis generic tadalafil buy cialis 5 mg buy prix cialis once a da buy cialis sample pack buying cialis in colombia cialis 20mg preis cf cialis 20 mg deutschland cialis online compare prices cialis uk
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 04:04 قبل از ظهر

Beneficial tips. Regards!
prescription doctor cialis cialis generic generic cialis pro cialis lilly tadalafi enter site very cheap cialis cialis australia org low cost cialis 20mg buy online cialis 5mg only best offers cialis use canadian drugs generic cialis
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 02:57 بعد از ظهر

Really all kinds of helpful advice!
cialis 20 mg effectiveness cialis lowest price cialis coupons printable cialis 5 mg para diabeticos cialis manufacturer coupon generic cialis cialis italia gratis generic cialis at the pharmacy cialis pills price each weblink price cialis
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 12 آذر 1397 03:47 قبل از ظهر

You actually said this fantastically!
cialis 5 mg schweiz cialis online online cialis usa cialis online cialis daily new zealand cialis 10mg prix pharmaci where do you buy cialis cialis 30 day sample cialis professional yohimbe we choice cialis uk
buy cialis online best price
یکشنبه 11 آذر 1397 03:14 بعد از ظهر

Amazing tons of superb material.
cialis uk cialis free trial enter site natural cialis look here cialis cheap canada achat cialis en suisse cialis rckenschmerzen tadalafil 20mg cialis venta a domicilio cialis online holland we choice cialis uk
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 03:28 قبل از ظهر

Many thanks. Great stuff.
cialis canada on line price cialis wal mart pharmacy cialis uk next day calis cialis for sale cialis therapie canadian discount cialis generico cialis mexico prices on cialis 10 mg achat cialis en itali
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 03:52 بعد از ظهر

Fantastic data. Cheers!
5 mg cialis coupon printable cialis coupons warnings for cialis cilas cialis super acti can i take cialis and ecstasy canada discount drugs cialis cheap cialis cialis dose 30mg cialis 5mg billiger
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 03:04 قبل از ظهر

Good information, Thanks.
enter site natural cialis buy brand cialis cheap cialis mit grapefruitsaft cialis pills price each buying brand cialis online tadalafil 20mg cialis coupon achat cialis en suisse can i take cialis and ecstasy prices for cialis 50mg
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 03:47 بعد از ظهر

Info well utilized!.
bulk cialis 200 cialis coupon cialis prices in england opinioni cialis generico order generic cialis online buy generic cialis cialis professional yohimbe buy brand cialis cheap cialis generika cialis rckenschmerzen
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 04:02 قبل از ظهر

Cheers. I like it!
cialis 20 mg cost cialis for sale in europa cialis dose 30mg cialis kaufen cialis herbs look here cialis order on line cialis generic tadalafil buy can i take cialis and ecstasy prix de cialis only now cialis 20 mg
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:39 بعد از ظهر

Incredible loads of good knowledge.
cialis daily new zealand legalidad de comprar cialis sublingual cialis online cialis patent expiration chinese cialis 50 mg prix cialis once a da cialis et insomni enter site 20 mg cialis cost we recommend cialis info cialis venta a domicilio
buy tadalafil online
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:41 قبل از ظهر

Amazing data. Thank you.
cialis prices in england buying brand cialis online cialis farmacias guadalajara cialis generico milano cialis side effects cialis prices in england buy cialis online nz cialis dosage cialis rezeptfrei look here cialis order on line
buy cialis medication
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:12 بعد از ظهر

You stated this wonderfully!
buy generic cialis cialis et insomni best generic drugs cialis achat cialis en suisse cipla cialis online cialis daily dose generic the best choice cialis woman link for you cialis price achat cialis en suisse cialis y deporte
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:07 قبل از ظهر

You have made your point!
generic cialis 20mg tablets cialis cipla best buy cialis tablets for sale when will generic cialis be available cialis canada cialis free trial we like it safe cheap cialis i recommend cialis generico order generic cialis online generic cialis 20mg uk
schlankheitsmittel testsieger
پنجشنبه 24 آبان 1397 08:12 بعد از ظهر
Informative article, just what I needed.
diätpillen 2018
پنجشنبه 24 آبان 1397 07:23 بعد از ظهر
hi!,I love your writing very so much! proportion we keep in touch more about your article on AOL?

I need a specialist in this house to resolve my problem.
Maybe that is you! Having a look forward to look you.
vitamine für haarausfall
چهارشنبه 9 آبان 1397 12:39 قبل از ظهر
Awesome issues here. I am very glad to see your post. Thanks so much and I am having a look
ahead to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?
vitamine che rinforzano i capelli
دوشنبه 7 آبان 1397 02:45 قبل از ظهر
Whats up are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any coding expertise to
make your own blog? Any help would be greatly appreciated!
list of hair loss products
چهارشنبه 25 مهر 1397 02:55 قبل از ظهر
What a material of un-ambiguity and preserveness of precious know-how on the topic of unexpected emotions.
NFL Jerseys Authentic Cheap
دوشنبه 23 مهر 1397 02:39 بعد از ظهر
"We felt good about tangible evidence that these guys were good," Tomlin said.
NFL Jerseys Authentic Cheap http://www.cheapnflclassicjerseys.com/
Cheap Jerseys
دوشنبه 23 مهر 1397 02:39 بعد از ظهر
"I don't know if he's out. I don't know what the prognosis is," Woodhead said. "You never want anyone to have problems or [url=http://www.cheapchinawholesalejerseys.us.com/]Cheap Adidas NHL Jerseys[/url] [url=http://www.nflchinajerseyswholesale.us.com/]Cheap Jerseys From [url=http://www.nfljerseys2018.us.com/]Cheap Jerseys[/url] China Outlet[/url] anything. As an offense you have to go out and do everything you can [url=http://www.wholesalejerseysshop.net/]China Jerseys[/url] to play well when you're missing [url=http://www.wholesalecheapauthenticjerseys.net/]Cheap NFL Jerseys China[/url] someone like that."
Cheap Jerseys http://www.nflcheapjerseys.us.com/
levitra 20mg
جمعه 20 مهر 1397 01:00 قبل از ظهر

Nicely put. Thanks a lot.
levitra prices levitra 20 mg bayer prezzo levitra prices levitra vardenafil 20mg generic levitra buy levitra 20 mg buy levitra online levitra 20mg levitra online
wirksame diätpillen
چهارشنبه 18 مهر 1397 07:39 بعد از ظهر
Awesome blog! Do you have any suggestions for aspiring
writers? I'm hoping to start my own blog soon but I'm a
little lost on everything. Would you suggest starting with a free
platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm completely overwhelmed ..
Any suggestions? Bless you!
buy tadalafil pills
سه شنبه 10 مهر 1397 01:59 بعد از ظهر

Beneficial stuff. Thanks a lot.
cialis side effects cialis uk next day cialis name brand cheap the best choice cialis woman cialis 200 dollar savings card does cialis cause gout trusted tabled cialis softabs cialis in sconto cialis savings card cialis italia gratis
Cialis generic
شنبه 7 مهر 1397 09:42 قبل از ظهر

Good facts. Cheers!
cialis italia gratis viagra vs cialis vs levitra cialis purchasing cialis 20 mg effectiveness we use it 50 mg cialis dose enter site 20 mg cialis cost callus cialis uk next day we recommend cialis info cialis et insomni
good canadian online pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 10:43 بعد از ظهر

Tips certainly regarded!!
online pharmacy trusted pharmacy canada how safe are canadian online pharmacies canadian drug store drugstore online cialis from canada canada drugs canada online pharmacies reviews canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30